Öğrenciler, Termometre&Barometre Seti ile kendileri termometre veya barometre yaparak teorik bilgilerini pratik olarak heyecanla gözlemleyebilirler. Kavranması zor olan teorik fen bilimlerini deney süreci ile uygulama yaparak ne kadar kolay olduğunu zevkle kavrayabilirler.
     Öğrenciler Termometre&Barometre Yapalım Deney Seti'ni fen derslerinde proje ödevi olarak sunabilirler.